HAKKIMIZDA

Written by Super User on . Posted in Dobrucatiad

HAKKIMIZDA:

Dobruca Türk İşadamları Derneği, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Konularda çalışmalarda bulunmak üzere Romanya’nın Dobruca bölgesinde faliyet gösteren işadamlarımız tarafından 25 Ocak 1999 tarihinde Köstence’de kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmustur.

Dernek, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik, ilişkilerin geliştirilmesi yanında Dobruca Bölgesinin soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları bir bölge olması nedeniyle Türk ve Romen toplumlarının sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak temeli üzerinde bir çok alanda faaliyet göstermektedir.

Derneğin amaçları ve faaliyet alanları :

·         Sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan Türkiye ile Romanya arasındaki işbirliğinin ve dostluk ilişkilerinin gelistirmesine katkıda bulunmak;

·         Faaliyetlerin artırılması için Türk işadamlarının Romen işadamlarıyla iş ortamları kurabilmeleri için ortam sağlamak ;

·         Türkiye ve Romanya’da ekonomik ve sosyal alanda kaydedilen gelişmeleri ve değişiklikleri dernek üyelerine duyurmak;

·         Dernek üyelerinin kültürel, sosyal ve ekonomik planda bulunan sorunlarına danışmanlık hizmetleri vermek ve üyeler aralarındaki mevcut davalara çözüm getirmek;

·         Türk kamu kuruluşları ile Romen kamu kuruluşları arasındaki gelişen olumsuz olayları dostca çözme teşebbüsünde bulunmak;

·         Faaliyetlerini etkileyebilecek olası profesyonel (mesleki) ve ticari problemleri üyelere bildirmek;

·         Derneğin gümrük, hukuki kurum ve ticari enstitüler gibi kurumlarla kurduğu ilişkiden kaynaklanan teorik ve pratik danışmanlık hizmetlerini üyelere sunmak;

·         Dernek üyeleri için sempozyum, konferans, sergiler ve konserler ve benzeri etkinlikleri organize etmek (düzenlemek) ;

·         Türkiye ve Romanya’da gerçekleştirilen fuarlar ve ticari ekonomik faaliyetler konusunda üyelerine bilgi vermek,

·         Dernek adına derneğin amacına ilişkin broşurler, kataloglar ve dergiler yayınlamaktır.