ÜYE OLMAK

DOBRUCA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE 5Derneğin iki tür üyesi vardır :

a. Asil üye

b. Onursal üye

MADDE 6A. Derneğe asil üye olabilmek için :

Dobruca bölgesinde iş yapan Türk vatandaşların kurdukları firmalar üye olabilir. Bir şirket en çok 2 kişi (patron, yönetici yada müdür sıfatını taşıyan) temsil edebilir. Temsilciler 22 yaşından büyük, Türk/çift (Türk – Romen) vatandaşı olan ve bir şirketin yönetim organlarında olmak şarttır.

Dobruca bölgesinin dışında iş yapan Türk firmaları kendi istekleri doğrultusunda üyeliğe kabul edilebilir.

                Her üye T.C. ve Romanya kanunlarına göre hükümlü olmadıklarını ve adı geçen kanunlara tam uyum göstereceklerini kabul ve beyan ederler.

                Derneğe üye olma dilekçesi, sunulduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

                B. Onursal üye sıfatı : Oy hakları olmamak ve herhangi bir önermede bulunmak istedikleri zaman Yönetim Kurulu’na hitap etmek şartıyla, Derneğin faaliyet gösterdiği yerin belediye başkanı, başka yerel derneklerin başkanları ve kültür adamları, Derneğin üyesi olmayan, ama Yönetim Kurulunun uygun göreceği kişiler derneğe onursal üye olarak atanabilirler.

ÜYELERİN KABULU

MADDE 7Derneğe üye olarak katılmak isteğinde bulunan kişiler Ekteki kayıt formunu doldurup, nüfus cüzdanının, pasaportunun, firma belgelerinin fotokopilerini 2 renkli fotoğrafı derneğe ileterek üyelik için başvurabilir. Kayıt formu Yönetim Kurulu tarafından incelendiğinde, talepte bulunan, derneğe herhangi bir katkı getirmesini gözönünde bulundurur.

MADDE 8 – Yönetim Kurulu kayıt dilekçesini onaylayabilir veya reddedebilir. Üye dilekçesinin onayı sadece oylamayla yapılır ve oy çoğunluğuyla onaylanır. Yönetim Kurulu üyeliği kabul edip etmemekte serbesttir, ancak Yönetim Kurulu başvuruyu olumlu yada olumsuz 30 gün içinde karara bağlamak ve sonucu dilekçe sahibine bildirmek zorundadır. Dilekçe reddedildi taktirde, Yönetim Kurulu sebebini açıklamak zorunda değildir.

MADDE 9 – Üye sıfatı birinci aidatı ödediği tarihten itibaren kazanılır.

MADDE 10 – Derneğe onursal üye olabilmek için :

a)      Bilim, sanayi ve iş dünyasında ulusal ve uluslararası çalışmaları ile tanınmış olmak;

b)      Derneğe önemli yardımlar geçmek;

c)       Asil üyelik koşullarını taşımak;

 

d)      Genel kurul/Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.